Efter en föreläsning …

 

Fråga 1

Dante i helvetet är en dialog med alla de döda människor anträffar, ett myller av människor, människor som han känner igen från jordelivet, men också historiska figurer.  Det är inte bara Dante som tar kontakt, utan de döda också.

I canto VII möter Dante och Vergilius Sordello (p.67)

”Why is your mind so entangled”, said the master, ”that you slacken your pace. Follow me and let the people talk. Stand like a firm tower  which never shakes its summit for the blasts of winds; for always…”

(p 47)  More advice from Vergilius (mer råd från V om att Dante ska gå på, men lyssna)  that Dante ought to continue, but Dante is not  only listening (ing-formen has no equivalent in Swedish; it is a continous form, have Jannika said)), he cannot help it but also asks questions (Men Dante inte bara lyssnar, han kan inte hjälpa utan ställer frågor) : ”What force or what chance….” (p.51)

(p. 53:130)…”pray when you have returned to the world

p. 191  de historiska och filosofiska kriserna som Dante undersöker i sitt poem, exempelvis inferno …p. 26

Initiera en dialog mellan  Virgil och Ulysses in a statian flame  (p. 26-52:54)

Medieval voices p. (193) Virgil och Ulusses delar samma stil, det antika eposets stil. And as the (   )

…intervju med Homeros hjälte är på väg att inledas så vill dante inget hellre än att vara del av den impensing intervju…

framför en bön till Vergilius

p. 195 Dantes & Vergilius möter  kriteriet ; uppfyller kriteriet för den typen av diskurs som kallar ich-erzählung, första person narration så viktig för romanen, vilken opererar som en oberoende agent  heedless of  ?oberoende av?) the writers intentions/wishes.

Den gudomliga komedin: pågående dialog med de döda, historikers uppgift, genom hans användande av allegori

p. 196 Brooke Thomas skriver och hänvisar till Walter Benjamin:  uppgiften för en historiker är att sträva efter att skapa villkor, conditions som vill ge utrymme, tillträde för vad som nu synes futilt att som, efterblivet och dött, att ta nytt liv, få nytt liv (återuppstå).

Självständigheten hos de döda som talar i Komedin, ytterst självständiga, oberoende av både gudomligt och Dantes eget autorship (författarskap). Alla fiktionens kvaliteter härstammar från den ansträngning som Dante gjort, skriver Sherman, (all the qualities stems from Dantes own exertions )fictions att engagera (to engage history (the subject/sujet of history  through refusing being a passive reader of the past/ones own past)  historia (historieämnet) genom att vägra vara en passiv läsare av det förflutna.

 

(p. 196)

”This practice too puts him in the company of the epic poets of antiquity because it stresses the destabilising polysemous qualities of their texts as well as his own.. The pilgrim, then, is truly an intermediary, both author and reader, and subsequently a paradigm for the readers of the Comedy, who are in turn presented a poem that they must actively engage”.

(Chaucer: Canterbury Tales)

(p. 197) Sherman  Capitalism and the image of history

Se paradiso 33.85-87

The pilgrims vision of samtidighet (simultaneousness) I la luce etterna, where:

Sid. 197

Instead he (Ernst Kantorowicz) finds most provocative what Dante place in media rebus: , that is, the moment when he becomes an epic poet, when he is crowned and mitered by Vergilius in the terrestrial purgatory 27, with the words te sovra te corono e mitrio 1.142 The image, Kantorowicz writes, is a reflexive one:

Object and subject coincide  and are turned back each upon itself as well as to each other. And in this respect there was, on the human level,  some similarity with the likewise reflexive vision on the divine level, at the very end of the komedin…- the coincidence of God and Son of Man and of Man in general and of the beholder in the state of perfection., each turned back  upon himself and to each other( p. 494  The Kings two bodies).

It is also a converegence of allegorical author and reader, for what this scene dramatiserar i termer mindre teologiska(mer allegoriska) än de som Kantorowicz andvänder, fast lika signifikanta, är bekräftelsen av Dante som läsare/författare som är kapabel att/har kapaciteten till att förhandla om ett förflutet som för så lång tid syntes totalt förlorat(compare inferno 1.61-63.). Vergilius subsequent, följande försvinnande, bör då förstås mindre som en indikation på att han har återvänt till Limbo än en markering av, mark of hans införlivande incorporation/embededness) i poemets reflexiva kropp.

(p. 3)  Dialogism implies genuine exchange of ideas betweeen different people or different kinds of ideas. Heteroglossia implies only coexistence, dialogue inter-animation.

(p.9) Bakthin was always alert to the ways a voice anticipates the reactions of an audience and constructs its discourse in accordance with its anticipation.

/Abdelhamid Ben Ali Fetsi & Mourad

 

Joachim Thåström Musik Joachim Text: Fan Fan Fan

David Bowie: Velvet Goldmine

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s